• Home »
  • Nieuws »
  • Verplichte reservering voor groot onderhoud Vereniging van Eigenaars

Verplichte reservering voor groot onderhoud Vereniging van Eigenaars

 

Ongeveer de helft van alle VvE’s hanteren een te lage reservering voor groot onderhoud. Het zal duidelijk zijn dat dit kan leiden tot achterstallig onderhoud. Daarom wil de overheid dat iedere VvE een minimale reservering per jaar doet voor het onderhoud van het gebouw. Deze verplichting heeft de overheid vastgelegd in de “Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars”. De wet gaat in per 1 januari 2018.
De minimale reservering moet gebaseerd zijn op een meerjarig onderhoudsplan óf op 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

 

VvE reservefonds onderhoud

Elke VvE moet een reservefonds (op een afzonderlijke VvE betaal- of spaarrekening) hebben voor groot onderhoud. Bijvoorbeeld voor onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloer- of dakisolatie, vallen ook onder groot onderhoud. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat zij in het reservefonds genoeg geld reserveren. Dit kan op 2 manieren:

 

Afbeelding grafisch van MJOP

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. De VvE stelt dit plan vast. Hierin staat precies:
• welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen plaats moeten vinden;
• wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar;
• wat de kosten van de werkzaamheden zijn.
De VvE weet dan hoeveel zij maandelijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds.

 

 

Minimale reservering 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw

Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld? Dan moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.
De verplichte minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds staat in de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars. De wet gaat op 1 januari 2018 in.

 

Onderhoud financieren zonder Reservefonds

De eigenaren kunnen besluiten om geen geld in eens reservefonds te storten. Dit kan alleen in 1 van de volgende situaties:
• 80% van de eigenaren gaat hiermee akkoord.
De individuele eigenaars moeten de kosten voor onderhoud dan direct beschikbaar hebben. Zij moeten onmiddellijk kunnen betalen wanneer onderhoud nodig is.
• De bank heeft een bankgarantie afgegeven aan de VvE.
Een bankgarantie is een overeenkomst met een bank. De bank belooft daarmee onderhoudskosten aan de VvE te betalen die de individuele eigenaar(s) op dat moment niet kan betalen. Deze kosten betaalt de individuele eigenaar(s) later terug aan de bank.

 

VvE kan geld lenen voor groot onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen

De Wet verbetering functioneren VvE’s maakt ook duidelijker dat de VvE’s geld kunnen lenen. Daarbij is elke eigenaar alleen aansprakelijk voor zijn eigen deel van een lening. De individuele eigenaar die zijn appartement verkoopt moet zijn schulden en aansprakelijkheid bij de notaris opgeven. Zo gaan zijn schulden en de aansprakelijkheid voor zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.
VvE’s kunnen een lening aanvragen bij onder andere het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook zijn er banken die leningen aan VvE’s verstrekken. De rente op de lening is -onder voorwaarden- aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Gemeente kan VvE verplichten tot onderhoud

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een machtiging vragen aan de kantonrechter om een VvE-vergadering bijeen te roepen. De gemeente kan in die vergadering voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan de gemeente een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.
Advies nodig?
Hebt u advies nodig hoe u deze minimale reservering in uw VvE zou kunnen verwerken? Neem dan gerust contact op met één van de medewerkers van vve-online.

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *